دوستان توجه کنند که اصل سنگسار در کتاب مقدس هست

آنگاه دختر را نزد در خانه پدرش بیرون آورند، و اهل شهرش او را با سنگ سنگسار نمایند تا بمیرد، چونكه در خانه پدر خود زنا كرده، در اسرائیل قباحتى نموده است. پس بدى را از میان خود دور كرده اى 
کتاب مقدس ، عهد قدیم ، سِفر تثنیه باب 22 آیه 20 - 21 :

و حتی یه آیه قران هم وجود ندارد که در مورد سنگسار باشه

اما درمورد اثباتش صحبت کرده 

و شاهدان را گویا  به صورت  ضمنی ترسانده از شهادت دادن به چنین عملی 

اما این حکم ممکن هست بخاطر این  باشد  که از هرج مرج جنسی جلوگیر شه

یا حمایت از  زنانی که مادر هستند اما شوهر ندارند  بخاطر هرج مرج جنسی 

در هر حال  طبق قوانین  اسلام  این حکم   اصلا قابل اثبات نیست

بخاطر 1- اولا 4نفر شاهد باشد

2- شاهدان عادل باشند

3- در حریم خصوصی فرد نباشه بلکه در جامعه باشه

4-شاهدان تما م جزئیات ببینند

5- گفتار شاهدان مطابقت داشته باشه

6- تحت فشار جنسی نباشد 

7-جامعه از لحاظ روانی تحریک امیز نباشد

8-واقعا  شخص گناهکار جری هست(دیدن 4نفر بریش مهم نباشد)

9-توبه نکرده باشد

10-افراد پاکی  باشند جهت حکم و.......

و قیدها دیگه که به نظر حقیر نرسیده

 

منبع : عشق.دین.محبت |اصل سنگسار در کتاب مقدس هست
برچسب ها : سنگسار ,شاهدان ,مقدس ,باشه ,کتاب مقدس